Värmepumpar i användning

Värmepumpar i användning: enkel, ekonomisk, framtidssäker

För att uppnå dessa mål är det bra med dessa två åtgärder: termisk renovering av byggnaden och installation av ett nytt värmesystem.

Överväganden

När du väljer ett lämpligt värmesystem, flera överväganden spelar en avgörande roll. Efter det att det nya värmesystemet måste integreras i en befintlig byggnad, skulle installationen kunna genomföras utan stora finansiella utgifter. Dessutom bör systemet vara enkelt att använda och anskaffningskostnaderna bör inte vara för höga. Slutligen, förutom termisk renovering, bör det också resultera i en ytterligare – och oljeoberoende – minskning av värmekostnaderna, dvs ekonomi.

Systemet måste vara ekonomiskt – det får inte vara för högljutt vad gäller anskaffningskostnader – det måste vara i balans. Allt detta ges med våra värmepumpar.

Systemet

Våra värmepumpar är modulerande högtemperatur värmepumpsystem i snygg design – perfekt för att renovera gamla byggnader och byta ut värme. Vårt system använder energin från den fria omgivningsluften för uppvärmning och varmvattenberedning. Det fungerar mycket effektivt och erbjuder därför ett attraktivt pris / prestanda-förhållande.

Samråd

Om du inte är säker på vilket system som passar dig – spektrumet sträcker sig från inomhus- och utomhusinstallation, snygg design, luft / vatten, saltvattenslösning / vatten eller vatten / vattensystem – hjälper vårt team gärna dig! Vi är experter på bergvärme i Stockholm. Kontakta oss om du vill veta vad vi kan göra för dig!