Tio myter om värmepumpar och bergvärme

När man väljer värmesystemet är trenden tydligt mot hållbara energisystem. Både miljömedvetenhet och oberoende från fossila bränslen spelar en allt viktigare roll.
Många myter sprider sig kring ämnet värmepumpar. Vad är sant, vad är fel?
Här är de mest populära missuppfattningarna om värmepumpar:

Myt ett: bergvärme är endast lämplig för nya byggnader

Värmepumpar används också vid byte av värmesystem. Värmeutsläpp via radiatorer är inte ett hinder så länge framledningstemperaturen på 55 grader Celsius inte överskrids signifikant. Vid högre framledningstemperaturer fungerar inte värmepumpen längre lika effektivt. Bergvärme kan installeras för äldre byggnader också!

Myt två: Värmepumpar drar mycket el

Det är sant att värmepumpen behöver elektricitet för att hålla sig igång. Det belopp som krävs är dock mycket mindre än vad som ofta hävdas. Numera behöver effektiva värmepumpar bara tjugo procent el för att generera hundra procent värme.
Om du jämför de löpande driftskostnaderna är värmepumpens uppvärmning överlägset billigast. Därefter kommer gas- och pelletsvärmesystem, som måste räknas med ungefär dubbelt så höga driftskostnader jämfört med värmepumpsystem.

Myt tre: En värmepump lönar sig inte

På kort sikt är detta argument korrekt. Men när du inser att ett värmesystem är en långsiktig investering sätts argumentet i perspektiv.
Värmepumpar har de lägsta driftskostnaderna. Inom tio år – med ett genomsnittligt stort hus – kan 60 000 till 120 000 kronor sparas i driftskostnader. Dessutom har markvärmepumpar en genomsnittlig livslängd på 25 år. Andra värmesystem måste renoveras mycket tidigare. Som ett resultat är markvärmepumpar med lågt underhåll det billigaste alternativet i över 15 år.

Myt fyra: Vid ombyggnad av värmesystemet måste termisk renovering först genomföras

En fullständig termisk renovering kostar cirka 300 000 – 500 000 kronor. Enligt en studie resulterar detta i besparingar på cirka 12 procent i årliga kostnader. Enligt studien är återbetalningsperioden för termisk renovering för ett enfamiljshushåll 20 år.
Om framledningstemperaturerna tillåter det (inte signifikant högre än 55 grader Celsius) är det ofta mer meningsfullt att byta värme till bergvärme i Stockholm. Investeringskostnaderna för detta uppgår till cirka 300 000 kronor, med årliga kostnadsbesparingar på upp till 30 procent. Enligt studien betalar värmebyten sig själv efter 12 – 23 år (bland annat beroende på värmesystemet).

Myt fem: Ingenting växer på en geotermisk samlare

Gräs växer på jorduppsamlaren precis som buskar eller sallad. Du bör bara vara försiktig med djupt rotade växter (som kastanjer). Eftersom dessa hindras av jorduppsamlaren kan dessa växter inte utvecklas optimalt.

Myt sex: Markvärmepumpar lönar sig inte jämfört med luftvärmepumpar

Om du bara överväger anskaffningskostnaderna är markvärmepumpar dyrare än luftvärmepumpar på grund av muddring eller borrning.
Luftvärmepumpar har dock kortare livslängd. Luftvärmepumpar används i 15 till 25 år, beroende på kvalitet. Markvärmepumpar har å andra sidan en livslängd på 30–35 år.
Dessutom har värmepumpar under jord 35–55% lägre driftkostnader.

Myt sju: En värmepump blir inte varm

När det gäller luftvärmepumpar är det mycket möjligt att elektrisk eftervärmning krävs på särskilt kalla dagar.
Med rätt dimensionering och uppfattning av värmepumpen och motsvarande värmekälla kan varje hus värmas upp tillräckligt med hjälp av bergvärme. Om det fortfarande inte blir tillräckligt varmt är orsaken ofta värmefördelningssystemet och / eller ett felaktigt styrsystem.

Myt åtta: högt sondtryck är farligt

Tryck på upp till femtio bar uppstår i CO2-djupproben.
I jämförelse är trycket i en dieselmotor upp till tusen bar, bilens bromsledningar når cirka 110 bar och hydrauliken hos en grävmaskin 170 bar.
SodaStream använder samma utrustning som CO2-djupssonden, och SodaStream producerar ett tryck på 70 bar. Alltså, bergvärme är inte farligt genom sondtryck, du kan vara lugn.

Myt nio: Kompressorn håller bara tio år

Med korrekta mått och regelbundet underhåll har kompressorn en livslängd på cirka 60 000 driftstimmar. Detta motsvarar en livslängd på 30–35 år.

Myt tio: värmepumpar är högljudda

Högkvalitativa värmepumpar, om de är dimensionerade korrekt, är betydligt tystare än billigare värmepumpar. Ljudnivån är jämförbar med en tvättmaskin eller diskmaskin.
Det är också viktigt att skilja mellan strukturburen och luftburet buller.
Strukturburet ljud överförs genom golv och väggar med hjälp av vibrationer. Det är därför som man försöker se till att värmepumparna frikopplas ordentligt.
Luftburet ljud sprids genom luften. Detta hålls så lågt som möjligt av en lämplig huskonstruktion och husisolering.

Vill du ha hjälp med bergvärme i Stockholm? Kontakta oss!