Frågor och svar om bergvärme

Hur ekonomiskt är bergvärme?

Bland de regenererande energierna är det den mest ekonomiska tekniken för att generera värmeenergi. Investeringskostnaderna på cirka 12 500 kronor per kilowatt värmeeffekt är något högre än vid uppvärmning av olja eller gas. De rena produktionskostnaderna i form av investeringar och driftskostnader är dock inte högre än vid uppvärmning av olja eller gas. Vid femtio till sjuttio kronor per kilowattimme är de ännu lägre om man också tar hänsyn till underhållskostnader eller avgifter för skorstenssopor.

Med en energiförbrukning på tjugo till trettio procent sparar du 75 till 85 procent av bränslekostnaderna för olja eller gas. En del av merkostnaderna kompenseras av fördelningen av subventioner (program för marknadsincitament, EEG-uppvärmning) på federal eller statlig nivå. Vissa energileverantörer ger också bidrag.

När lönar sig en sådan investering?

Bergvärme för bostadshus är ekonomiskt inom effektområdet mellan fyra och femton kilowatt och upp till en megawatt för byggnadskomplex och kommersiellt bruk med motsvarande antal borrhål.

Vi använder cirka 45 procent av vår primära energi för uppvärmning och luftkonditionering. För ett enfamiljshus med en bostadsyta på cirka 160 kvadratmeter uppgår driftskostnaderna för uppvärmning och varmvattenberedning till cirka 5000 kronor per år. Detta innebär att de ökade investeringskostnaderna skrivs av inom fem till sex år.

Kan en värmepump användas för alla typer av jord?

Numera är borrning möjlig var som helst, oavsett om fastigheten ligger på lös sandjord eller hård sten. Användningsbegränsningar finns endast i utsedda vattenskyddsområden eftersom dricksvattenförsörjningen från grundvattnet har prioritet. Borriggarna är tillräckligt flexibla för att hitta en lämplig plats även i täta byggnader.

Fungerar bergvärme året runt?

När det gäller årstiden finns det inga begränsningar för uppvärmning. Vi som ett erfaret företag anpassar systemet optimalt enligt specifikationerna för ett kompetent planeringskontor.

Hur lång är livslängden, hur hög är underhållsarbetet?

Geotermisk uppvärmning fungerar pålitligt i mer än tjugo år – och det nästan utan underhåll.

Skadar extraktionen av värme marken?

När det är lite värmebehov på sommaren återhämtar sig marken nästan helt när det gäller temperaturer. Om det finns behov av kylning kan det också absorbera värme, så att passiv kylning av bostadsbyggnaden är möjlig via det installerade värmetillförselsystemet.

Vilken teknik krävs?

Den geotermiska uppvärmningen ger framledningstemperaturer på upp till 42 grader Celsius. För nya byggnader rekommenderas golvvärme eller väggvärme, men inte ett krav. Med måttliga justeringar kan redan installerade värmesystem användas. Värmaren är enkel att installera. Certifierade planerings- och uppvärmningsföretag kan kontrollera om en större värmeyta är nödvändig. I grund och botten måste de relevanta standarderna, riktlinjerna och bestämmelserna följas. Certifiering utförs av berörda yrkesorganisationer för konstruktion, borrteknik och värmepumpar. Behöriga företag visar dessa certifikat i sin företagsprofil.

Kan bergvärme kombineras med solceller och solvärme?

Ja – om du vill att den ska vara helt miljövänlig kan du ansluta värmepumpen till den. El som genereras av solceller subventioneras av staten och kan användas som extern energi för att driva värmepumpen. Detta innebär dock högre investeringskostnader. Det rekommenderas att en specialist tar fram ett koncept för det totala systemet i förväg.

Vem ska installera bergvärme?

Helst värme- och VVS-företag från din hemregion som har erfarenhet inom detta område. Vi är experter på just bergvärme i Stockholm och utför stora som små projekt. Kontakta oss du också för bergvärme i Stockholm.